۳ مرداد ۱۳۸۹

ناگفته هایی از نشست‌های مردمی در تورنتو جون 2010

هاله صفرزاده
در یک ماه گذشته تظاهرات و نشست مردمی علیه اجلاس G8 و G20 در صدر اخبار بسیاری از رسانه‌های جهانی قرار گرفت. اجلاسی با حواشی بسیار. بی سابقه ترین و بالاترین هزینه‌ها در طول تاریخ این نشست ها در سی سال گذشته(1976تا به امروز) برای حفظ امنیت این اجلاس صرف شد: مبلغ یک بیلیون و دویست میلیون دلار، برابر یا حتا بیشتر از بودجه برخی کشورهای جهان سوم...
تحلیل‌ها ومقالات بسیاری از رویدادهای رخ داده در فاصله ی 18تا 28 جون درتورنتو منتشر شده است. چیزی که در آن‌ها کمتر به چشم می‌خورد چگونگی شکل‌گیری و سازماندهی این برنامه است. به راستی چگونه برنامه ای با این وسعت و تنوع اجرا می شود؟ این مساله ای است که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.