۴ دی ۱۳۸۹

کارگران کشاورزی ایران

فریبرز رئیس دانا
وضعيت كارگران و حقوق بگيران در ايران از مسايل مهم اقتصادي و اجتماعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در زمينه كارگران صنعتي تحقيقات بسياري انجام شده و كانون مدافعان حقوق كارگر نيز در مقاطع مختلف در اين زمينه گزارشات وتحليل‌هاي مختلفي ارائه داده و وضعيت كارگران صنعتي را مورد بررسي قرار داده است. اما در زمينه كارگران كشاورزي كار بسيار كمتري انجام شده است. شايد بتوان گفت در حق اين كارگران كوتاهي شده است

۱ دی ۱۳۸۹

اطلاعيه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگيري فريبرز رييس دانا

نيمه شب شنبه 27 آذر 89، ماموران امنيتي با ورود به منزل فريبرز رييس دانا،‌اقتصاددان ، يار ديرين كانون مدافعان حقوق كارگر، به بازرسي منزل مسكوني و ضبط كامپيوتر و دست نوشته هاي وي مبادرت كرده، و پس از يك ساعت او را بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل كردند.

اين دستگيري چند ساعت پس از آن صورت گرفت كه رييس دانا در اقدامي شجاعانه اعلام كرده بود كه اجراي هدفمند سازي يارانه ها فشردن گلوي كارگران و زحمتكشان و حمله همه جانبه به سفره ي خالي آنان است.