۲ مهر ۱۳۹۱

حذف يک نوبت کاري ايران خودروي خراسان و تمديدنشدن قرارداد تعدادي ازکارگران


 روزنامه خراسان رضوي تاريخ 28 شهريور ماه 1391 ، درخبري اعلام كرد كه شرکت ايران خودروي خراسان ۳ شيفت کاري خود را به ۲شيفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰کارگر خود را تمديد نکرده است. در واقع  کارگران يک شيفت کاري اين شرکت اخراج شده اند.
يکي از کارگران پيماني شرکت ايران خودروي خراسان با ارسال پيامک به اين روزنامه خواستار پيگيري اين موضوع شد. اين کارگر ۲۶ساله در گفت وگو با «خراسان رضوي» مي گويد: حدود ۶۰۰نفر از کارگران ايران خودروي خراسان با شرکت تعاوني مهندسي (پيمانکار) قرارداد دارند و بنا به دلايلي مسئولان اعلام کردند شيفت کاري شرکت ايران خودرو از ۳شيفت به ۲ شيفت کاهش يافته و کارگران پيماني ايران خودرو اخراج مي شوند.


۳۰ شهریور ۱۳۹۱

ادعاها يي كه با واقعيت هاي اجتماعي ما انطباق ندارد

ياور

با توجه به آمار ها و ارقامي كه در رسانه ها و از زبان مسئولين منتشر مي شود ممكن است براي عده اي بويژه در خارج از ايران اين توهم ايجاد شود كه اقتصاد اين مملكت به سرعت در حال رشد است و طولي نخواهد كشيد كه قله هاي افتخارات اقتصادي

۲۵ شهریور ۱۳۹۱

بت هايي كه همواره مي شكنند


اوارد سعيد

عليرضا ثقفي خراساني

كانون مدافعان حقوق كارگر – مقاله ذيل ششمين مقاله درباره وظايف روشنفكران است كه توسط ادوارد سعيد ابتدا به صورت مجموعه سخنراني ها در باره روشنفكران وسپس به صورت مجموعه مقالات درسلال 1991 منتشر شد. اين مجموعه مقالات

۲۱ شهریور ۱۳۹۱

محيط كار يا قتلگاه كارگران

سعيد محمدي

بنا بر گزارش خبرگزاري فارس، مديرعامل پتروشيمي بندرامام تعداد كشته شدگان حادثه مرداد ماه اين واحد را 6 نفر دانست. با نهايت تاسف و همدردي با خانواده ي قربانيان و كارگران بندر امام بايد گفت اين نه تنها آخرين خبر از اين نوع وقايع دردناك

۱۹ شهریور ۱۳۹۱

تصحيح خبر

با پوزش فراوان در خبر اخراج كارگران از واحد توليدي قارچ ملارد اشتباهي رخ داده كه به اين وسيله تصحيح مي شود:
از 430 نفر كارگر و كارمند اين واحد تنها 360 تن باقي مانده و بقيه مشمول تعديل نيرو شده اند. يعني حدود 70 نفر تعديل شده اند.
خواهشمنديم اين اصلاحيه را در كنار خبر اوليه ، منتشر كنيد.
با تشكر و پوزش مجدد
كانون مدافعان حقوق كارگر

۱۸ شهریور ۱۳۹۱

باز هم اخراج

1- قارچ ملارد

قارچ ملارد يكي از واحدهاي بزرگ توليد قارچ و كنسرو قارچ كشور است. در ابتداي سال جاري مديريت اين شركت به دليل اختلاس عوض شده است.
يكي از اولين اقدامات اوليه مدير جديد براي سرو سامان دادن اوضاع، تعديل نيروست. از تعداد 430 نفر كارگر اين واحد 360  

۱۲ شهریور ۱۳۹۱

اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ

محمد مالجو

كانون مدافعان حقوق كارگر: امر تشكل يابي براي كارگران جهت دفاع از حقوقشان ضرورت جدايي ناپذير زندگي آنان است. امروزه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان اين امر پذيرفته شده است و كشورهاي محدودي هستند كه هنوز با تشكل هاي